Last update on 18/09/2023 by Steffen Fonvig

Google opdateringer er sjældent sjove, medmindre man spekulerer i kommende Google opdateringer og formår at enten gætte sig til kommende opdateringer eller se tendenserne i de foregående opdateringer og dermed kan konkludere hvilken vej Google er på vej og hvilke værdier der vil blive lagt vægt på i de nye opdateringer.

Uanset om du er en spekulant, SEO ekspert eller blot en virksomhedsejer- eller hjemmesideindehaver der arbejder med søgemaskineoptimering, så er Google opdateringer en realitet og noget du bør bruge en hvis mængde tid og energi på, da det kan koste dig dyrt ikke at være opdateret på denne front.

En af Google sidste store opdateringer i 2022 var Google Helpful Content opdateringen som blev udrullet fra 25.08.2022 og afsluttet 09.09.2022, som det fremgår på deres egen liste over Google opdateringer .

Hvad er ”Helpful Content Update”?

Helpful Content Update er ikke en Google Core Update, men til trods for dette, så er dette ikke ens betydende med at opdateringen ikke bærer noget vægt og man kan se bort fra denne.

Samtidig er det værd at bemærke, at blot 3 dage efter Helpful Content Update blev færdigudrullet 09.09.2022, udkom en Google Core Update som efter sigende skulle styrke den foregående opdatering, nemlig Helpful Content Update.

Opdateringen Helpful Content Update kommer efter min mening, på er særdeles pudsigt tidspunkt, da blot få måneder efter denne opdatering, udkom det omdiskuterede AI-værktøj, nemlig ChatGPT som mange sidenhen har benyttet til alverdens ting, herunder SEO-opgaver og indholdsproduktion til hjemmeside med henblik på trafikanskaffelse gennem Google.

I udmeldelsen af opdateringen, som er at finde i dokumentationen hos Google Search Central, skriver de selv følgende, som en introduktion til opdateringen:

Google Search is always working to better connect people to helpful information. To this end, we’re launching what we’re calling the “helpful content update” that’s part of a broader effort to ensure people see more original, helpful content written by people, for people, in search results. Below is more about the update and things creators should consider.

Google Search Central

Som der står beskrevet i citatet fra Google Search Central, så er denne opdateringen en del af en bredere indsats som har til formål at sikre deres brugere at finde originalt og hjælpsomt indhold, der er skrevet af mennesker, for mennesker.

Særligt det sidste som Google skriver, nemlig ”skrevet af mennesker, for mennesker” – for til trods for at der ingen steder i Googles dokumentation står at autogeneret indhold (AI-indhold) er imod deres retningslinjer, så er udmeldingen ganske klar – skriv dit eget indhold.