Last update on 18/09/2023 by Steffen Fonvig

Google har nylig oppdatert sine retningslinjer for kvalitetsvurdering, og har lagt til en ekstra E i det velkjente E-A-T-konseptet. E-A-T står for expertise, authoritativeness, and trustworthiness, eller som vi sier på norsk: ekspertise, autoritet og pålitelighet, og brukes til å evaluere om søkerangeringssystemene gir nyttig og relevant informasjon. Den nye oppdateringen legger til en ekstra E for erfaring, da innhold som viser førstehåndserfaring kan være verdifullt for brukere som søker informasjon.

Retningslinjene understreker også viktigheten av originalt og nyttig innhold i ulike formater fra en rekke kilder. Selv om disse oppdateringene ikke direkte påvirker rangering, kan de være nyttige for skapere som ønsker å forstå hvordan de kan vurdere sitt eget innhold for å oppnå suksess i Google-søk.

Hva har blitt oppdatert i Search Rater Guidelines

I oppdateringen til Search Rater Guidelines (retningslinjene for kvalitetsvurdering) fra Google har det blitt gjort flere endringer. Den mest merkbare endringen er at E-A-T-konseptet nå har fått en ekstra E, som står for erfaring. Dette betyr at innhold som viser førstehåndserfaring nå vil bli vurdert som mer verdifullt for brukere som søker informasjon.

Retningslinjene understreker også viktigheten av originalt og nyttig innhold i ulike formater fra en rekke kilder. Dette inkluderer en bredere aksept for ulike typer innhold, så lenge det er nyttig og relevant for brukerne.

Videre har retningslinjene også blitt oppdatert med klarere veiledning om hvordan innholdet skal være skrevet og presentert på en måte som er lettfattelig og nyttig for brukerne. Det blir også poengtert at søkemotorene har som mål å vise pålitelig informasjon, spesielt innenfor områder hvor kvaliteten på informasjonen er kritisk viktig.

Det er viktig å påpeke at disse oppdateringene ikke vil påvirke rangeringen direkte, men de vil hjelpe skapere med å forstå hva som er viktig for å skape innhold som gir verdi og nytte for brukerne.

Oppdateringen er også nevnt i en nylig utgitt video fra Google Search CentralYouTube, hvor vår kjære John Mueller går over mange nyheter på Google Search-fronten.

Search Rater Guidelines påvirker ikke søkeresultatene

Oppdateringen og innholdet i Google Search Rater Guidelines har ikke en direkte påvirkning på plasseringen i søkeresultatet på Google. Det er fordi ingen enkelt vurdering kan direkte påvirke hvordan en bestemt nettside eller resultat vises i Google Søk. Vurderinger brukes i stedet for å måle hvor effektivt søkemotorer jobber for å levere nyttig innhold til folk over hele verden. De brukes også til å forbedre søkemotorer ved å gi eksempler på nyttige og mindre nyttige resultater for ulike søk.

Som en del av søkekvalitetsvurderingsprogrammet er det viktig at du er kjent med og komfortabel med å bruke en søkemotor. Google oppfordrer deg til å være en ekspert på søk og eksperimentere med bruk av operatorer, for eksempel anførselstegn eller en bindestrek, i søkene dine. Du kan også prøve å bruke avanserte søkealternativer.

Det er viktig å merke seg at selv om vurderingene ikke påvirker enkeltresultater, vil de hjelpe Google med å forstå hvordan de kan forbedre søkemotorene og gi bedre resultater til brukerne. Gjennom kvalitetsvurderingsprogrammet vil du hjelpe Google med å evaluere søkemotorkvalitet over hele verden og sørge for at resultater som vises er nyttige for folk på deres eget språk og lokalitet.